Call Us: (305) 371-4326

Opleiding / Coaching
Passie&Talent@Work

Iedereen heeft talenten, maar niet iedereen is zich daar bewust van. En iedereen heeft wel passies, werk wat hij/zij het liefst wil doen, maar doen we dat ook? Het is juist de combinatie van deze 2 zaken, Passie&Talent die werk tot een succes maken. Voor een beter presterend bedrijf én een duurzame inzet van u medewerkers willen wij u een training Passie&Talent@Work aanbieden.

In een meerdaags traject, geheel afgestemd op uw situatie en doelstelling, staat de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers centraal. Aan de hand van een Passietest en een Talentenscan van het bedrijf en alle medewerkers wordt het duidelijk hoe de samenwerking beter kan en waar de kracht van uw bedrijf ligt. Met inzicht in deze twee aspecten gaat het gehele bedrijf meer professionaliteit uitstralen en ligt succes om de hoek.

De training is een mix van theorie, inzicht, van direct in praktijk toepassen, feedback hierop en weer toepassen. Het groepsproces is daarin leidend. In 4 dagdelen, met een interval van 3 weken, nemen we elke keer nieuwe stappen in inzicht en kennis, worden de vaardigheden geoefend in de praktijk en krijgt u huiswerkopdrachten mee.

Neem gerust contact op met ons voor meer details.

Mobiliteitstrajecten

Ook al trekt de economie momenteel aan, het is helaas nog zo dat er mensen ontslagen worden. Om deze toch zo goed mogelijk aan nieuwe werkomgeving te helpen, kan BMD Advies een mobiliteitstraject voor u verzorgen. Met een concreet stappenplan wordt stil gestaan bij het afscheid en wordt aan de slag gegaan met de ontdekking van ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Daarbij wordt de kandidaat uitgedaagd om actief de arbeidsmarkt op te gaan en via zijn netwerk te zoeken naar nieuw werk.

De begeleiding kan op maat gemaakt worden, afhankelijk van beschikbare tijd en middelen, en zal bestaan uit een ontdekkingsfase, met een assessment en gesprekken, en een uitvoeringsfase, met opstellen van het cv, de inzet van sociale media en leren netwerken. Daarbij wordt er goed vastgelegd welke acties zijn ondernomen zodat er een voldoende dossier is.

Ziet u aankomen dat uw baan komt te vervallen of dat banen binnen uw bedrijf verloren gaan? Neem contact op met ons om een afspraak te maken om door te spreken wat de mogelijkheden zijn. Wij willen graag de uitdaging met u aan en daarin onze inzet tonen.