Call Us: (305) 371-4326

Begeleiding vergunning- en handhavingstrajecten
Van oudsher zijn wij milieu-adviseurs. Wij kunnen u bijstaan in vergunnings- en handhavingstrajecten door:

  • het verrichten van vergunningaanvragen en /of meldingen in het kader van de Wabo, Waterwet en Wet milieubeheer;
  • het verzorgen van zienswijzen en procesvertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures;
  • het bijstaan, begeleiden, co√∂rdineren bij handhavingstrajecten.

Wij zijn bekend met de regionale Omgevingsdiensten en kennen de vergunningverlener en de toezichthouder.