Call Us: (305) 371-4326

Deelnemerschap
Basispakket:

BMD Advies biedt haar relaties de mogelijkheid tot een deelnemerschap. Een langdurige relatie met uw persoonlijke adviseur. Bekendheid met uw bedrijf, uw wensen en eisen en uw toekomstplannen en onze kennis en ervaring, zorgen er voor dat wij de bedreigingen van Wet- en Regelgeving omzetten in kansen. De mogelijkheden van Wet- en Regelgeving voortijdig inpassen in uw bedrijfsvoering biedt u veel meer kansen dan achteraf reageren op gewijzigde inzichten of regels.

Een deelnemerschap gaat u aan voor de periode van 1 jaar. Bij het aangaan van het deelnemerschap wordt een intakegesprek op locatie gehouden waarbij naast een interview tevens een rondgang door het bedrijf wordt gemaakt en tevens voor handen zijnde KAM-dossiers worden besproken. Voor het einde van de periode van 1 jaar heeft u een evaluatiegesprek met uw adviseur. In dat gesprek worden de volgende zaken in hoofdlijnen doorgenomen:

  • Wijzigingen in uw wensen en eisen;
  • Wijzigingen in uw bedrijfsvoering (afgelopen periode en voorzien in toekomst)
  • Wijziging in de van toepassing zijnde Wet- en Regelgeving;
  • Bespreking van kansen en bedreigingen;
  • Evaluatie advisering afgelopen periode;
  • Afspraak voorzetting deelnemerschap voor periode van één jaar of beëindiging overeenkomst.

Vanzelfsprekend houden wij gedurende het gehele deelnemerschap, voor zover als mogelijk, voor u in de gaten of wijzigingen in Wet- en Regelgeving voor u relevant zijn. Zo ja dan nemen wij natuurlijk direct contact met u op.

Welke bijkomende voordelen biedt het deelnemerschap:

Helpdesk:

U kunt met al uw vragen terecht bij onze telefonische helpdesk. Indien mogelijk krijgt u direct een duidelijk antwoord op uw vragen. Indien u vraag complexer is maken we een afspraak om nader op uw vraag in te kunnen gaan.

Extra voordeel:

Als deelnemer ontvangt uw bedrijf korting op de uurtarieven voor extra dienstverlening buiten het deelnemerschap om.

Premium-pakket:

Het premiumpakket betreft een abonnement om jaarlijks vast te stellen of uw bedrijf “in compliance” is met Wet- en Regelgeving” middels de webbased tool Sufficio. Deze invulling betreft maatwerk. Graag maken we een afspraak om dit pakket nader toe te lichten.